Guru & Pegawai

GURU KELAS & MATA PELAJARAN

NONama GuruMengajar
1Marsono, M.PdKepala Sekolah
2WALUYO, S.PdKelas 4 B
3Fitri Ardianti, S.Pd Kelas 4 A
4Drs. SUPRIYANTOMapel Penjaskes
5NAFSIYAH, S.PdKelas 6 A
6SRI HARTINI, S.Pd Kelas 3 A
7MARYANI, S.Pd Kelas 1 A
8SUNARIYANTI, S.Pd Kelas 5 C
9SUMARTI, S.Pd Kelas 2 A
10YULIANA NING PRATIWI, S.Pd Kelas 6
11ENDANG WERDININGSIH, S.Pd Kelas 5 A
12FITRI ARDIYANTI,S.Pd.I Kelas 4 A
13SUHARTI, S.Pd Kelas 1 A
14SEPTIANING PRATIWI, S.Pd Kelas 5 C
15MARZUWQI ARSYAD, S.Pd Kelas 4 C
16RETNO MULATSIH, A.Md Kelas 3 B
17NUR AZIZAH, S.Pd Mapel penjaskes
18RETNO WULAN, S.Pd Kelas 5B
19RIMAWAN HARITSAH, S.Pd Kelas 4 B
20TRI YUDIYANTOMapel TIK
21ERWIGATI NATALENAMapel B.INGGRIS
22Dra. TITI SUPRAPTIMapel SENI TARI
23KAK BOWO, DKKPRAMUKA
24SARDI, DKKTPA

PEGAWAI & TATA USAHA

NONAMA PEGAWAITUGAS
1HESTI PURWATITU
2ATIKAH, A.MdTU
3YOPIE ATTAQIYATI, A.MdPERPUSTAKAAN
4HASTRA QURROA’AYUNISA, S.PdPERPUSTAKAAN
5FARIDIPRAMUKANTOR
6YULIUS ARIWIBOWOPRAMUKANTOR
7JONI EFENDISECURITY
8PRIYO DWINANTOSECURITY