Materi Soal/ Quiz

MATA PELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI

Silahkan klik pada list materi soal/ quiz di bawah ini:
A. Kelas 1

A. Materi Kelas 1

 1. Kelas 1 A
 2. Kelas 1 B

B. Kelas 2

 1. Kelas 2 A
 2. Kelas 2 B

Kelas 3

 1. Kelas 3 A
 2. Kelas 3 B

Kelas 4

 1. Kelas 4 A
 2. Kelas 4 B
 3. Kelas 4 C

Kelas 5

 1. Kelas 5 A
 2. Kelas 5 B
 3. Kelas 5 C

Kelas 6
Mapel PAI
Mapel PAK
Mapel PAH
Mapel PJOK